Show

Przewody wentylacyjne – wiadomości ogólne

About Us

W prawidłowo wykonanej wentylacji (czy to grawitacyjnej czy mechanicznej) bardzo wiele zależy od sprawnego, dobrze dobranego i czystego przewodu. Na rynku przewodów wentylacyjnych można spotkać kilka sprawdzonych materiałów i technologii wykonania.

Wszystkie wymagania stawiane przewodom wentylacyjnym służą bezpieczeństwu i zdrowiu użytkownika. Po latach zaniedbań w dziedzinie wentylacji zaczynają powstawać i obowiązywać przepisy regulujące te ważne kwestie.

O nazewnictwie
Można spotkać dwie nazwy: kanał wentylacyjny i przewód wentylacyjny. Pojęcia te stosowane są zarówno w odniesieniu do rur instalacyjnych (wykonanych z metalu lub tworzywa sztucznego), jak i przewodu (komina) stanowiącego element konstrukcji (wykonanego z materiałów budowlanych, najczęściej cegły).

Wymagania podstawowe
Przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny mogą być stosowane na zewnętrznej powierzchni przewodów w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się ognia. Izolacje wymagane są przy prowadzeniu przewodów przez pomieszczenia (przestrzenie) nieogrzewane. Zaleca się wyprowadzanie przewodów nad dach na wysokość zabezpieczającą przed zawiewaniem, a także prowadzenie obok siebie przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Zabrania się natomiast wykonywania zbiorczego przewodu wentylacji grawitacyjnej. Wymiary przewodów wentylacyjnych określa się na podstawie ilości odprowadzanego powietrza, wysokości przewodów i różnicy temperatur. W kanałach wentylacji mechanicznej wymiary przewodów wynikają z obliczeń przepływów powietrza. Każdy przewód wentylacyjny musi być wyposażony w specjalną kształtkę (rewizję), która umożliwi jego inspekcję i czyszczenie.

Przewody metalowe
Rury takie produkowane są z blachy: stalowej ocynkowanej, aluminiowo-cynkowej, aluminiowej o podwyższonej odporności termicznej, ze stali nierdzewnej i szlachetnej. Przewody metalowe mogą wystąpić jako przewody gładkie, przewody skręcane spiralnie (tzw. rury spiro) oraz przewody elastyczne.
Przewody gładkie mogą być wykonane jako przewody okrągłe lub o przekroju prostokątnym. Są popularne jako przewody wentylacji mechanicznej, często są też stosowane jako odcinki poziome wentylacji.